Live Chat hos NORAQ
 Informasjonsmateriell
RSS Feed
Siste nytt
May
16
Unngå fuglereder og fuglekasser i nærheten av egne volierer
Opprettet av veterinær Evert Jor den 16 May 2019 06:08 AM

For å unngå smitte fra villfugler med bl.a. blodmidd og fuglelopper anbefales det å ikke ha villfuglekasser/fuglereder nærmere enn 100 meter fra egne volierer. Det anbefales videre å ha dobbelt netting med ca. 10 cm avstand, samt tett tak over volierene. Nettingen må være så finmasket at småfugler ikke finner veien inn (minknetting, 0,8x0,8 cm).


Les mer »Apr
27
CDC i USA Advarer mot RAW-FOOD (rå-foring) til hund og katt
Opprettet av veterinær Evert Jor den 27 April 2019 09:36 PM

CDC (Centers for Disease Control and Prevention) har gått ut med en internasjonalt distribuert advarsel den 27.4.2019 mot RAW-food (rå-fór) til hund og katt som bl.a. kan bidra til å spre Salmonella- og Campylobactersmitte inn på kjøkkenet til folk. Varselet refererer også til veterinærer som har hatt pasienter som har dødd av salmonella etter rå-fóring.

Tørrfór er sterilisert og fritt for smitte - det samme gjelder boksemat.


Les mer »Apr
17

Papegøyesyke forårsakes av den intracellulære bakterien Chlamydophila psittaci. Den kan gi dødelighet i fuglesamlinger- og hos enkeltfugler, men også alvorlige influensa-liknende symptomer hos mennesker, og er derfor en liste B-sykdom - som er meldepliktig i henhold til Matloven. Typisk dødelighet i de flokkene vi har behandlet ligger på mellom 50-70% før behandling ble iverksatt.

"Dødeligheten stopper vanligvis 1-3 dager etter iverksatt behandling, så det er utrolig at oppdretterne ikke kontakter dyrlege før over halve flokken har dødd. Det skjer gang på gang, dessverre.", sier veterinær Evert Jor.

Nyere studier antyder at sykdommen er spesielt vanlig hos fjørfe-slakteriarbeidere. Sykdommen kan være dødelig hos både tropefugler og mennesker.

Vi velger per nå, midlertidig, å tilby analysen til en sterkt redusert pris på NOK 200,-/prøve (Ord. pris 1 550,-/prøve). Oppfølgende behandling vil ha ordinær takst mtp. medikamentkostnader og timearbeid.

Det anfefales å ta choana-svaber, samt en kloakk eller avføringsprøve fra hver fugl. Ta kontakt mtp. prøvetaking i større fuglesamlinger.

Dette gjør du enten i samarbeid med veterinæren hos oss (send e-post til evert@noraq.com) eller via din lokale dyrlege.


Les mer »Apr
15

En studie publisert i 2009 understøtter samtlige data i vår samarbeidsstudie fra NUK (Norsk undulat Klubb) fra 1999.

I et nøyaktig smitteforsøk viser australske forskere noe av dynamikken fuglene gjennomgår etter at de utsettes for PBFD virus-smitte.

Studien viser det samme som vi har liggende ute av informasjon på denne nettsiden på:

https://www.noraq.com/noraq/index.php?route=extension/d_blog_module/category&category_id=12

Studien tilsier at det tar ca. 2-3 måneder før smittede fugler utvikler immunitet. Dette er svært viktig å være klar over i avlssammenheng.

---> Hele den vitenskapelige studien fra Australia er beskrevet her (klikk på HTML- eller PDF-linken for hele artikkelen): 

https://www.microbiologyresearch.org/docserver/fulltext/jgv/90/3/640.pdf?expires=1555267610&id=id&accname=guest&checksum=242DEB9ED0755B2B7462E65B119F045F


Les mer »Apr
14
Forskerne klør seg i hodet - og ikke pga lus!
Opprettet av veterinær Evert Jor den 14 April 2019 07:59 PM

Men ikke langt ifra, nemlig midd. Nyere studier fra Australia stiller nye spørsmål rundt epidemiologiske (smittemesssige) forhold rundt Psittacine Beak and Feather Disease Virus og smitteveier hos viltlevende kakaduer og andre papegøyefugler. Det viser seg at gravemidden Knemidocoptes pilae sannsynligvis spiller en større rolle enn tidligere antatt ved utvikling av kliniske symptomer, men også overføring av smitte mellom ulike individer.

 


Les mer »