Live Chat hos NORAQ
 Informasjonsmateriell
RSS Feed
Siste nytt
Jan
30
Registrering av hobbyfjørfehold hos Mattilsynet
Opprettet av NORAQ veterinær Evert Jor den 30 January 2021 05:54 AM

Hvis du holder hobbyfjørfe i risikosonen for fugleinfluensasmitte så må du registrere fugleholdet hos Mattilsynet.

Dette er høyrisikoområdene for fugleinfluensa:

  • Trøndelag
  • Møre og Romsdal
  • Vestland
  • Rogaland
  • Agder
  • Vestfold og Telemark
  • Viken
  • Oslo
  • Innlandet

https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/produksjonsdyr/fjorfe/registrere_hobbyfjorfe_hos_mattilsynet.41266/binary/Registrere%20hobbyfj%C3%B8rfe%20hos%20Mattilsynet


Les mer »Jan
30
Loro Parque på Tenerife har fjernet alle undulat-spor
Opprettet av NORAQ veterinær Evert Jor den 30 January 2021 05:32 AM

Det påvises regelmessig PBFD-virus hos undulater med Fransk felling. Det ser ut til at det er 2-3 stammer av viruset som sirkulerer blant undulater (data fra Sør-Afrika, Kina og Norge).

De som har vært i Loro Parque på Tenerife de siste årene har kanskje oppdaget at undulatvolieren er fjernet helt. Det finnes ikke en undulat i parken eller i oppdrettsanlegget, samtidig har de etablert en egen avdeling for molekylærbiologisk diagnostikk. De har åpenbart kontroll på mye.


Les mer »Dec
11
Nytt fra Mattilsynet: Om behandling av aviær klamydiose hos tropefugler
Opprettet av NORAQ veterinær Evert Jor den 11 December 2020 09:03 PM

Vi minner om det stående tilbudet om analyse av prøver for påvisning av den intracellulære bakterien Chlamydophila psittaci (aviær klamydiose) som et gratis tilbud til fugleholdere i Norge. Ta kontakt på telefon 456 61 911 eller SMS til samme nummer evt. e-post til evert@noraq.com

Sykdommen er en såkalt zoonose og kan smitte til mennesker.

Mattilsynet har nå presisert ordlyden på nettsiden sin mtp. oppfølging av positive funn. Tidligere stod det at fuglene skulle avlives. Dette er nå endret til at burfugler kan behandles i isolasjon. Se vedlagte lenke og siste avsnitt: https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/aviaer-clamydiose/


Les mer »Nov
8
OPPDATERT: Høypatogent fugleinfluensavirus påvist i Danmark og Sverige - og i Rogaland og Bergen
Opprettet av NORAQ veterinær Evert Jor den 08 November 2020 10:45 PM

Mattilsynet innfører portforbud for fjørfe fra Østfold til Rogaland. Portforbudet gjør at alle tamfugler skal være under tak, for å hindre smitte fra ville fugler.

Les den siste oppdateringen hos Veterinærinstituttet https://www.vetinst.no/nyheter/fugleinfluensa-pavist-hos-make-og-kalkun

Det svenske Jordbruksvärket rapporterer at beskyttelsesnivå 2 innføres i hele landet grunnet påvisning av høypatogent fugleinfluensavirus hos trekkfugler i flere Europeiske land.

Det blir påbudt  å holde hobbyhøns, burfugler og prydfjærfe innendørs så langt dette er mulig. Utfóring og vanning skal skje innendørs.

I Finland har man observert endrede trekkruter for gjess i år med en forskyvning fra Russland til Øst-Finland. Angivelig skyldes endringen at russiske åkrer forskoges.

Det er uansett en god regel å hindre kontakt mellom villfugler og egne tamfugler sier veterinær Evert Jor hos AVIDIX.


Les mer »Oct
31
NORAQ går til innkjøp av NGS-sekvenseringsutstyr
Opprettet av NORAQ veterinær Evert Jor den 31 October 2020 09:25 PM

Vi holder på med flere prosjekter som skal bidra til bedre forståelse av ulike virus- og bakteriesykdommer hos kjæledyr, samt utvikle bedre diagnostiske metoder.

I tillegg til å inneha en omfattende utstyrspark for laboratorieanalyser vil vi i nær fremtid gå inn i NGS-eraen ved anskaffelse av Illumina sekvenseringsutstyr.

Se en video om NGS-sekvensering her: Om Illumina plattformen


Les mer »