Informasjonsmateriell
RSS Feed
Siste nytt
Oct
23
Nytt rekvisisjonsskjema lagt ut
Opprettet av NORAQ veterinær Evert Jor den 23 October 2020 06:46 AM

Det er lagt ut et nytt rekvisisjonsskjema som skal fylles ut ved innsending av prøver/dyr.

https://avidix.eu/avidix/index.php?/Knowledgebase/Article/View/13/0/rekvisisjonsskjema


Les mer »Oct
20
NORAQ er medlem av AAV - Association of Avian Veterinarians
Opprettet av NORAQ veterinær Evert Jor den 20 October 2020 08:45 PM

NORAQ er medlem av AAV - Association of Avian Veterinarians - en forening for veterinærer med interesse for fuglemedisin.

Organisasjonen arrangerer bl.a. kurs og seminarer for videreutdanning av veterinærer innen fuglemedisin.


Les mer »Sep
20
Luftveis-virus sesongen er i gang
Opprettet av NORAQ veterinær Evert Jor den 20 September 2020 08:01 PM

Det er snart på tide for husdyrene å trekke innendørs. Da øker problemene med luftveisvirus også - som BRSV og storfecoronavirus hos storfe.

Det ser ut som om det kan gjelde SARS-CoV-2 (COVID-19) også. Når det blir kaldere og tørrere luft kan spredningen øke.

Se artikkelen under: https://www.cebm.net/covid-19/do-weather-conditions-influence-the-transmission-of-the-coronavirus-sars-cov-2/


Les mer »Jul
4
Aviært Bornavirus (PDD) sannsynligvis utbredt i norsk fuglehold
Opprettet av NORAQ veterinær Evert Jor den 04 July 2020 05:29 AM

NORAQ har tidligere påvist aviært bornavirus hos arapapegøye i Norge i samarbeid med Veterinærinstituttet i Oslo.

Dette er flere år siden og var basert på obduksjonsfunn hos NORAQ v/forsker/veterinær Evert Jor, samt histopatologiske funn gjort av Veterinærinstituttet v/Veterinær, patolog, forsker, Høyrisikoagens og patologi Mette Valheim.

En tysk studie (som er under publisering) viser at viruset er svært utbredt (20% av fuglene som ble testet) i Europa. Studien gir en anbefaling om et kombinert testingsregime med PCR og serologi for å unngå innslepp av smitte. Kostnaden for testing er mellom 1000-2000 kroner per fugl (lavt estimat, veterinærkostnader kommer i tillegg). Testing er avgjørende for å unngå smitteinnslepp i bl.a. nye oppdrettsanlegg.

Det er en meget relevant problemstilling at viruset også forekommer hos mindre psittacider/papegøyefugler - som nymfeparakitter (Nymphicus hollandicus).

Mvh Evert Jor, veterinær hos NORAQ.


Les mer »May
16

Få har sendt inn prøver frå sjuke fuglar. Dette er ein sjukdom som kan ta livet av mange fuglar over relativt kort tid. Me hadde ynskja fleire prøver frå fuglar med uspesifikke sjukdomsteikn seier veterinær Evert Jor ved NORAQ - som tilbyr molekylærbiologisk deteksjon gratis i desse dagar.

Tilbodet er utvida inntil vidare - ta kontakt på telefon 45 66 19 11.


Les mer »