Live Chat hos NORAQ
 Informasjonsmateriell
RSS Feed
Siste nytt
Dec
11
Nytt fra Mattilsynet: Om behandling av aviær klamydiose hos tropefugler
Opprettet av NORAQ veterinær Evert Jor den 11 December 2020 09:03 PM

Vi minner om det stående tilbudet om analyse av prøver for påvisning av den intracellulære bakterien Chlamydophila psittaci (aviær klamydiose) som et gratis tilbud til fugleholdere i Norge. Ta kontakt på telefon 456 61 911 eller SMS til samme nummer evt. e-post til evert@noraq.com

Sykdommen er en såkalt zoonose og kan smitte til mennesker.

Mattilsynet har nå presisert ordlyden på nettsiden sin mtp. oppfølging av positive funn. Tidligere stod det at fuglene skulle avlives. Dette er nå endret til at burfugler kan behandles i isolasjon. Se vedlagte lenke og siste avsnitt: https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/aviaer-clamydiose/


Les mer »Nov
8
OPPDATERT: Høypatogent fugleinfluensavirus påvist i Danmark og Sverige - og i Rogaland og Bergen
Opprettet av NORAQ veterinær Evert Jor den 08 November 2020 10:45 PM

Mattilsynet innfører portforbud for fjørfe fra Østfold til Rogaland. Portforbudet gjør at alle tamfugler skal være under tak, for å hindre smitte fra ville fugler.

Les den siste oppdateringen hos Veterinærinstituttet https://www.vetinst.no/nyheter/fugleinfluensa-pavist-hos-make-og-kalkun

Det svenske Jordbruksvärket rapporterer at beskyttelsesnivå 2 innføres i hele landet grunnet påvisning av høypatogent fugleinfluensavirus hos trekkfugler i flere Europeiske land.

Det blir påbudt  å holde hobbyhøns, burfugler og prydfjærfe innendørs så langt dette er mulig. Utfóring og vanning skal skje innendørs.

I Finland har man observert endrede trekkruter for gjess i år med en forskyvning fra Russland til Øst-Finland. Angivelig skyldes endringen at russiske åkrer forskoges.

Det er uansett en god regel å hindre kontakt mellom villfugler og egne tamfugler sier veterinær Evert Jor hos AVIDIX.


Les mer »Oct
31
NORAQ går til innkjøp av NGS-sekvenseringsutstyr
Opprettet av NORAQ veterinær Evert Jor den 31 October 2020 09:25 PM

Vi holder på med flere prosjekter som skal bidra til bedre forståelse av ulike virus- og bakteriesykdommer hos kjæledyr, samt utvikle bedre diagnostiske metoder.

I tillegg til å inneha en omfattende utstyrspark for laboratorieanalyser vil vi i nær fremtid gå inn i NGS-eraen ved anskaffelse av Illumina sekvenseringsutstyr.

Se en video om NGS-sekvensering her: Om Illumina plattformen


Les mer »Oct
23
Nytt rekvisisjonsskjema lagt ut
Opprettet av NORAQ veterinær Evert Jor den 23 October 2020 06:46 AM

Det er lagt ut et nytt rekvisisjonsskjema som skal fylles ut ved innsending av prøver/dyr.

https://avidix.eu/avidix/index.php?/Knowledgebase/Article/View/13/0/rekvisisjonsskjema


Les mer »Oct
20
NORAQ er medlem av AAV - Association of Avian Veterinarians
Opprettet av NORAQ veterinær Evert Jor den 20 October 2020 08:45 PM

NORAQ er medlem av AAV - Association of Avian Veterinarians - en forening for veterinærer med interesse for fuglemedisin.

Organisasjonen arrangerer bl.a. kurs og seminarer for videreutdanning av veterinærer innen fuglemedisin.


Les mer »