Live Chat hos NORAQ
 Informasjonsmateriell
RSS Feed
Siste nytt
Apr
25

Et forsknigsprosjekt i Spania har påvist virussmitte fra Crimean-Congo Hemorrhagisk feber i omtrent 300 flått i Spania - i områdene rundt Madrid og mot Portugal.

Inntil videre spres smitten mellom flått i slekten Hyalomma og villfauna inkludert fugler, og potensielt til hunder/tamdyr/villfauna og mennesker. Crimean-Congo hemorrhagisk feber kan gi alvorlig sykdom også hos mennesker. Mennesker smittes av flått som er infisert med viruset, og vil bidra til smittespredning.

For nærmere informasjon se Folkehelseinstituttets nettside på: www.fhi.no eller ta kontakt med fagpersoner der før reise med deg selv og kjæledyr til affiserte områder.

Det er viktig å være klar over en viss mulighet for kryss-smitte mellom ulike stadier av flått da de kan bite samme dyreart/evt. ulik dyreart i samme sesong, og at ulike stadier av og til kan parasittere samme dyr samtidig. Samme flått kan muligens bite flere verter samme sesong.

Du BØR ALLTID bruke insektrepellerende midler, samt ta sokkene over buksebeina - og skjorta innenfor buksen i flåttområder.

Spray alltid overgang sokk/bukse og bukse/skjorte med myggspray (DEET eller tilsvarende). Spary bar nakke, bare armer, ansikt, og hode nøye før tur.

I flåttutsatt områder: Sjekk deg og kjæledyrene nøye før leggetid for flått.


Les mer »Apr
13

Dette er videreformidlet informasjon fra Kinesiske veterinærmyndigheter (noe tilpasset mtp. data fra bl.a WHO):

Serotype H7N9 ble først påvist hos fjørfe. Denne varianten har nå vist seg å kunne smitte mennesker (humanpatogent, gir alvorlig sykdom hos mennersker) i noen tilfeller, men er også høypatogent for fjærfe. Kombinasjonen er ikke så heldig.

Det som er bekymringsverdig er at denne virusvarianten nå har gått fra å være en lavpatogen variant hos fjærfe til å være høypatogen (dvs. fra å gi lite sykdom hos fjærfe til å gi mye sykdom hos fjærfe).

Noen livdyrmarkeder har blitt stengt (Anyuan county of Ziyang city of Sichuan) (NORAQ: Datamap, visse begrensninger i datagrunnlaget gjør at ikke nøyaktig posisjon kan vises helt korrekt på kartet) for å hindre videre smittespredning.

De zoosanitære forholdene i Kina gjør det utfordrende å kontrollere utbrudd. Myndighetene overvåker situasjonen og sender også ut oppdateringer til andre land om situasjonen.

Ingen av vaksinene som brukes i dag til mennesker vil gi særlig mye beskyttelse mot dette viruset. Det er litt typisk for influensavirus at de finner smutthullene.

Vi minner om at tamfuglene dine ikke må ha kontakt med villfugler - spesielt ikke i den kalde årstiden eller under fugletrekkene (gjelder alle fugleholdere på alle breddegrader - inntil videre).

Les mer hos WHO (Verdens Helseorganisasjon): WHO - Om H7N9

Les nyheten hos CNN: http://edition.cnn.com/2017/02/16/health/bird-flu-china-deaths-poultry-markets/

 


Les mer »Apr
7

Du kan lese Animalias oppsummering av fugleinfluensautbruddet på: http://animalia.no/Listesider/Aktuelt-og-fagstoff/Tidenes-fugleinfluensautbrudd-i-Europa/

Mer om Animalia finner du på: Om Animalia

Som en tilleggskommentar: En viktig årsak til at vi som veterinærer ønsker å hindre innføring av smitte i kommersielle fjørfebesetninger er at disse smittede besetningene vil generere store mengder infektive virus som slippes ut i tilliggende miljø rundt gårdene. Det medfører at villfugl også utsettes for smitte og kan spre det videre til ditt fuglehold.

Ha derfor tett tak over utevolierer, ha fóringsplassen/vanning innendørs, og hindre alltid kontakt mellom egne fugler og villfugler.

Mvh Evert Jor, forsker/veterinær


Les mer »Feb
24

Dette er en oppdatering om dagens status mtp. smittesituasjonen i Europa: Viruset har allerede kommet inn i kommersielle fjørfebesetninger i Frankrike, Belgia og Tyskland. Dyr i disse besetningene blir destruert for å hindre videre smittespredning. Det kan omfatte mange titusen individer per besetning.

I Tsjekkia er det et 20-talls utbrudd i mindre besetninger. Vi minner derfor om at fuglene dine må beskyttes hvis de har tilgang til utevolierer vinterstid - dvs. tett tak, bruk av dobbel netting med maksimum 1x1 cm netting ytterst og ingen mulighet for kontakt med villfugl.

Mattilsynet har foreløpig ikke kommet med en oppdatering om dette - noe som gjør enkelte fagfolk litt bekymret siden en rekke arter nå begynner trekket nordover igen via de landene der smitte til kommersielt fjørfe er påvist - det indikerer en høyere virusforekomst i disse områdene der en del trekkfugler som skal hit passerer.

Mvh Evert Jor, veterinær og virolog

AVIDIX.EU


Les mer »Nov
26
OPPDATERING: Tamfugler SKAL skjermes mot kontakt med villfugler!
Opprettet av Evert Jor den 26 November 2016 08:57 PM

Dette er en oppdatering gjeldende fugleinfluensasmitte og spredning i de Nordiske landene (Danmark, Sverige, Åland).

OPPDATERING: Siden dette varselet ble sendt ut, opprinnelig, så er det påvist smitte til en verpehønsbesetning i Helsingborg, Sverige - og på Åland.

Les mer hos SVA om håndeting av smitten: http://sva.se/om-sva/pressrum/nyheter-fran-sva/fortsatt-intensivt-arbete-i-influensasmittad-fagelbesattninghttp://sva.se/om-sva/pressrum/nyheter-fran-sva/fortsatt-intensivt-arbete-i-influensasmittad-fagelbesattning (nytt vindu)

Når det gjelder Åland, les mer på: https://www.evira.fi/sv/djur/djurhalsa-och-sjukdomar/djursjukdomar/aktuellt-om-djursjukdomar/2016/for-att-faststalla-fagelinfluensavirus-ska-prover-av-frilevande-faglar-sandas-till-evira-i-helsingfors/

Det er viktig å presisere at alle kylling-, verpehøns-, kalkunbesetninger (eller foredlingsbedrifter) der høypatogen fugleinfluensa påvises vil få alle dyrene avlivet evt. produkter med smitte destruert som en HACCP-praksis for å sikre dyrevelferd, dyre- og folkehelse. Dette omfanget av skade ved uforutsett spredning av smitte må også tamfuglholdere ta innover seg og begrense. Ta ansvar og beskyttt fuglene dine!

Tamfugler som går ute skal fra nå av beskyttes mot smitte fra villfugler. Det vil i praksis si at du må holde fuglene dine innendørs hvis du ikke har tak over utevolieren og fuglene har tilgang til denne. Nettingen må være så liten at villfugl ikke kommer inn i volieren - i praksis 1x1 cm.

Vi minner om at utevolierer alltid bør bygges med dobbel netting - både for å beskytte ekstra mot rovdyr, men også for å beskytte mot smitte. Vi anbefaler alltid ytter-netting med dimensjoner på maks. 1x1 cm (minknetting). Netting på 1x1 xm bør også brukes under bunnlaget i volieren for å hindre at smågnagere kommer inn.

Tiltaket om adekvat beskyttelse følges i henhold til myndighetene. Det gjelder i følgende fylker: Oslo, Akershus, Hedmark, Oppland, Vestfold, Østfold, Buskerud, Telemark, Aust- og Vest Agder og Rogaland. Listen kan bli utvidet hvis situasjonen endrer seg.

Les mer hos Mattilsynet på: http://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/fugleinfluensa/ny_informasjon_om_fugleinfluensa_ai.24728?utm_campaign=Nyhetsbrev&utm_medium=Epost&utm_source=Mattilsynet&utm_term=Ny_informasjon_om_fugleinfluensa_AI&utm_content=Dyrehelse

Hvis fuglene dine smittes av høypatogen fugleinfluensa så vil de bli avlivet for å hindre spredning til andre fuglehold. Hobbydyr ersattes ikke vha. offentlige støtteordninger. Ta derfor vare på dyra dine (se over).

Ved spørsmål ta kontakt med vår fagansvalige veterinær på telefon 456 61 911 (09.00-16.00).


Les mer »