Informasjonsmateriell
RSS Feed
Siste nytt
Mar
20
Utbrudd av fugleinfluensa H5N8 i en rekke Europeiske land
Opprettet av NORAQ veterinær Evert Jor den 20 March 2020 08:43 PM

Det rapporteres om smitte til bakgårdsflokker av høypatogent influensavirus H5N8 i en rekke Europeiske land - sist i Tyskland.

Vi minner om at trekkfuglene nå kommer tilbake og kan utgjøre en smitterisiko for fuglehold der fuglene har tilgang til uteareal uten tak.

Veterinærinstituttet har vurdert risikoen for smitte som lav, men de minner om følgende:

Det er viktig å opprettholde gode biosikkerhetsrutiner i og rundt fugleanlegg, samt å hindre kontakt mellom viltlevende fugler og kommersielt fjørfe. Likeledes er det svært viktig med en effektiv smittebarriere ved inngang til dyrerom. Dette inkluderer skift av skotøy, bruk av overtrekksdress samt grundig håndvask.


Les mer »Mar
19

Vi foreskriver ikke medikamenter før dyrene/dyret er undersøkt eller det er sendt inn prøver som er undersøkt. I unntaksvise tilfeller via telefon.


Les mer »Mar
17

AVIDIX følger oppfordringen fra Den Norske Veterinærforening om å låne ut kritisk infrastruktur til norsk helsevesen.

Vi har stilt deler av vår maskinpark tilgjengelig. Det gjelder bl.a. utstyr for nukleinsyreanalyser nok til 6 300 koronaanalyser/uke. Det utgjør om lag 1/5 av det som er analysert per i dag. Utlån skjer kostnadsfritt i nåværende situasjon.

Umiddelbart vil imidlertid ikke dette påvirke våre tjenester.


Les mer »Mar
16
Veterinærtjenester utføres som normalt hos AVIDIX
Opprettet av NORAQ veterinær Evert Jor den 16 March 2020 10:56 PM

COVID-19 påvirker mange av oss, men siden AVIDIX primært omfatter veterinærtjenester via fjernaksess via AVIDIX-portalen vår på www.avidix.eu så holder vi åpent som normalt. Vi er også tilgjengelige på mobil 45661911 ved behov for flokktjenester som diagnostikk av sykdommer eller andre helsetjenester.

Mvh Evert Jor, veterinær


Les mer »Mar
5
Overraskende funn om PBFD virus i Thailand
Opprettet av NORAQ veterinær Evert Jor den 05 March 2020 06:32 AM

I en nylig publisert studie bekreftes mistanken om at PBFD virus i hovedsak er en stille infeksjon.

Testing med PCR i Thailand viste at 64,5% av prøvene fra asymptomatiske papegøyer var positive for PBFDV, mens 8,1% var positive for APV.

Dette indikerer at begge virusinfeksjonene sirkulerer hos tilsynelatende "friske" papegøyefugler.

Begge infeksjonene er kjent for å gi "dead in shell" dvs. økt dødelighet før klekking. De gir også immunsuppresjon hos ungene som klekker.

 

Analysedata hos/fra NORAQ/AVIDIX, i Norge, støtter de Thailandske funnene.


Les mer »