Live Chat hos NORAQ
 Informasjonsmateriell
RSS Feed
Informasjonsmateriell
   

Dette dokumentet inneholder vår personvern-policy for bruk av veterinærtjenester via nettet. De som tar kontakt blir spesielt verdsatt i vårt nettverk. Ha en fin dag!
Dette er en kopi av et originalt dokument publisert av Mattilsynet i Norge. Du bør alltid bruke siste versjon som kan lastes ned fra Mattilsynet.no. Her er imidlertid en kopi i tilfelle du ikke kommer inn på siden deres.
Har du f.eks. har en syk enkeltfugl, og du bor i Oslo-området så anbefaler vi klinikken(e): - Dyreklinikken Kari Lutro [http://www.karilutro.no/] - Klinikken for Fugler og Eksotiske Dyr (Fornebu) - Dyrlege Elisabeth Blom (Torshov) [https://www.dyrekli...
De mest populære artiklene 
 
De nyeste artiklene