Informasjonsmateriell
RSS Feed
Informasjonsmateriell
   

Dette dokumentet inneholder vår personvern-policy for bruk av veterinærtjenester via nettet. De som tar kontakt blir spesielt verdsatt i vårt nettverk. Ha en fin dag!
Dette er en kopi av et originalt dokument publisert av Mattilsynet i Norge. Du bør alltid bruke siste versjon som kan lastes ned fra Mattilsynet.no. Her er imidlertid en kopi i tilfelle du ikke kommer inn på siden deres.
AVIDIX ved veterinær Evert Jor tilbyr per i dag oppdrettertjenester for utredning av helseproblemer i tropefugloppdrett, og behandler vanligvis ikke enkeltfugler med mindre oppdrettet har en helsetjenesteavtale med oss. Har du f.eks. har en syk enkeltfugl...
Informasjon fra Mattilsynet finner du på linken under: https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/papegoyesjuke/ [https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/papegoyesjuke/] For utredning ved mistanke om ...
De mest populære artiklene 
 
De nyeste artiklene