RSS Feed
Nyheter
May
16

Få har sendt inn prøver frå sjuke fuglar. Dette er ein sjukdom som kan ta livet av mange fuglar over relativt kort tid. Me hadde ynskja fleire prøver frå fuglar med uspesifikke sjukdomsteikn seier veterinær Evert Jor ved NORAQ - som tilbyr molekylærbiologisk deteksjon gratis i desse dagar.


Les mer »Apr
7
PBFDV virus hos undulater - rekombinasjon opptrer hyppig
Opprettet av NORAQ veterinær Evert Jor den 07 April 2020 08:50 PM

DNA-sekvenseringsdata fra NORAQ viser at en enkelt undulat med Fransk felling (PBFDV) kan være smittet av to ulike virus-stammer samtidig.

Dataene stammer fra NUK-studien (Norsk Undulat Klubb) som ble utført på slutten av 1990-tallet og på begynnelsen av 2000-tallet.

Når en fugl er smittet med to PBFDV-stammer samtidig kan rekombinasjon av virus forekomme. Det betyr at to virus, i popularisert forstand, kan ha "sex" med hverandre og utbytte arveegenskaper med hverandre og gi opphav til nye virus med unike egenskaper.

Dette er sannsynligvis noe som forekommer ganske ofte for PBFDV i naturen, uttaler veterinær og forsker Evert Jor hos NORAQ - som stod bak studien.


Les mer »Mar
20
Utbrudd av fugleinfluensa H5N8 i en rekke Europeiske land
Opprettet av NORAQ veterinær Evert Jor den 20 March 2020 08:43 PM

Det rapporteres om smitte til bakgårdsflokker av høypatogent influensavirus H5N8 i en rekke Europeiske land - sist i Tyskland.

Vi minner om at trekkfuglene nå kommer tilbake og kan utgjøre en smitterisiko for fuglehold der fuglene har tilgang til uteareal uten tak.

Veterinærinstituttet har vurdert risikoen for smitte som lav, men de minner om følgende:

Det er viktig å opprettholde gode biosikkerhetsrutiner i og rundt fugleanlegg, samt å hindre kontakt mellom viltlevende fugler og kommersielt fjørfe. Likeledes er det svært viktig med en effektiv smittebarriere ved inngang til dyrerom. Dette inkluderer skift av skotøy, bruk av overtrekksdress samt grundig håndvask.


Les mer »Mar
19

Vi foreskriver ikke medikamenter før dyrene/dyret er undersøkt eller det er sendt inn prøver som er undersøkt. I unntaksvise tilfeller via telefon.


Les mer »Mar
17

AVIDIX følger oppfordringen fra Den Norske Veterinærforening om å låne ut kritisk infrastruktur til norsk helsevesen.

Vi har stilt deler av vår maskinpark tilgjengelig. Det gjelder bl.a. utstyr for nukleinsyreanalyser nok til 6 300 koronaanalyser/uke. Det utgjør om lag 1/5 av det som er analysert per i dag. Utlån skjer kostnadsfritt i nåværende situasjon.

Umiddelbart vil imidlertid ikke dette påvirke våre tjenester.


Les mer »Mar
16
Veterinærtjenester utføres som normalt hos AVIDIX
Opprettet av NORAQ veterinær Evert Jor den 16 March 2020 10:56 PM

COVID-19 påvirker mange av oss, men siden AVIDIX primært omfatter veterinærtjenester via fjernaksess via AVIDIX-portalen vår på www.avidix.eu så holder vi åpent som normalt. Vi er også tilgjengelige på mobil 45661911 ved behov for flokktjenester som diagnostikk av sykdommer eller andre helsetjenester.

Mvh Evert Jor, veterinær


Les mer »