Live Chat hos NORAQ
RSS Feed
Nyheter
Mar
28
Høypatogent fugleinfluensavirus av subtype H5N8 påvist i Viken
Opprettet av NORAQ veterinær Evert Jor den 28 March 2021 03:27 AM

Den 23. mars varslet Veterinærinstituttet Mattilsynet om mistanke om fugleinfluensa hos flere villfugler på Østlandet. Flere syke og døde villfugler er den siste tiden observert ved Østensjøvannet i Oslo kommune og ved Holmenskjæret i Asker kommune. Høypatogent fugleinfluensavirus (HPAI) subtype H5N8 ble 24. mars bekrefta hos ei kanadagås og ei knoppsvane fra disse områdene.

Les mer hos Veterinærinstituttet.


Les mer »Mar
18
Chlamydophila psittaci - en felle du må unngå!
Opprettet av NORAQ veterinær Evert Jor den 18 March 2021 05:16 AM

I en vitenskapelig artikkel påpeker forskerne at man må trå varsomt ved behanling av papegøyesyke og at en vaksine er nødvendig:

https://click.endnote.com/viewer?doi=10.3201%2Feid1307.070074&token=WzMxOTc3NTEsIjEwLjMyMDEvZWlkMTMwNy4wNzAwNzQiXQ.XulYAYVJ51R7MJJQd9Wa4fI0uFU


Les mer »Mar
11
Høypatogent fugleinfluensavirus påvist i Sarpsborg
Opprettet av NORAQ veterinær Evert Jor den 11 March 2021 09:09 PM

Høypatogent fugleinfluensavirus påvist i Østfold (Sarpsborg).

Les mer her: https://www.vetinst.no/nyheter/forste-tilfelle-av-hoypatogen-fugleinfluensa-pavist-pa-ostlandet?fbclid=IwAR04erHsp00jk4wO_U5sKyxWpoQkU7WgilgklVcjoNXp5ZvwPrUzSKRHsWw

Husk å holde fuglene innendørs/under tak.


Les mer »Jan
30
Registrering av hobbyfjørfehold hos Mattilsynet
Opprettet av NORAQ veterinær Evert Jor den 30 January 2021 05:54 AM

Hvis du holder hobbyfjørfe i risikosonen for fugleinfluensasmitte så må du registrere fugleholdet hos Mattilsynet.

Dette er høyrisikoområdene for fugleinfluensa:

  • Trøndelag
  • Møre og Romsdal
  • Vestland
  • Rogaland
  • Agder
  • Vestfold og Telemark
  • Viken
  • Oslo
  • Innlandet

https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/produksjonsdyr/fjorfe/registrere_hobbyfjorfe_hos_mattilsynet.41266/binary/Registrere%20hobbyfj%C3%B8rfe%20hos%20Mattilsynet


Les mer »Jan
30
Loro Parque på Tenerife har fjernet alle undulat-spor
Opprettet av NORAQ veterinær Evert Jor den 30 January 2021 05:32 AM

Det påvises regelmessig PBFD-virus hos undulater med Fransk felling. Det ser ut til at det er 2-3 stammer av viruset som sirkulerer blant undulater (data fra Sør-Afrika, Kina og Norge).

De som har vært i Loro Parque på Tenerife de siste årene har kanskje oppdaget at undulatvolieren er fjernet helt. Det finnes ikke en undulat i parken eller i oppdrettsanlegget, samtidig har de etablert en egen avdeling for molekylærbiologisk diagnostikk. De har åpenbart kontroll på mye.


Les mer »Dec
11
Nytt fra Mattilsynet: Om behandling av aviær klamydiose hos tropefugler
Opprettet av NORAQ veterinær Evert Jor den 11 December 2020 09:03 PM

Vi minner om det stående tilbudet om analyse av prøver for påvisning av den intracellulære bakterien Chlamydophila psittaci (aviær klamydiose) som et gratis tilbud til fugleholdere i Norge. Ta kontakt på telefon 456 61 911 eller SMS til samme nummer evt. e-post til evert@noraq.com

Sykdommen er en såkalt zoonose og kan smitte til mennesker.

Mattilsynet har nå presisert ordlyden på nettsiden sin mtp. oppfølging av positive funn. Tidligere stod det at fuglene skulle avlives. Dette er nå endret til at burfugler kan behandles i isolasjon. Se vedlagte lenke og siste avsnitt: https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/aviaer-clamydiose/


Les mer »