RSS Feed
Nyheter
Dec
19
Landsutstilling for tropefugler i Stavanger helgen 10.-11.oktober 2020
Opprettet av NORAQ veterinær Evert Jor den 19 December 2019 10:51 PM

Denne helgen må settes av. Det er Landsutstilling for tropefugler 2020 på Quality Airport Hotel utenfor Stavanger (Sola).

Nærmere informasjon om påmeldingsfrister og dommere legges ut på NTL (Norske Tropefuglforeningers Landsforbund) sin nettside. For å motta info tidlig anbefales medlemskap i en NTL-tilsluttet klubb: https://www.tropefugler.no/klubber-i-ntl

OBS! Det blir bl.a. foredrag om Australiatur ved Svein Henning Olsen (søndag 11.30-12.30).

OBS! Mulighet for å delta på besøk i oppdrettsanlegg på lørdag den 10. oktober mellom kl. 10-12 (møt opp i god tid). Nærmere info kommer på NTL (Norske Tropefuglforeningers Landsforbund sine nettsider) https://www.tropefugler.no/

 


Les mer »Oct
31
TBE påvist for første gang i UK (United Kingdom)
Opprettet av veterinær Evert Jor den 31 October 2019 04:35 AM

TBE (Tick Born Encephalitis) er en virus-infeksjonssykdom som spres med flått. Den er vanlig forekommende i kystnære områder i Sør-Norge, i Sør-Sverige, i Å-lands skjærgård og i sørlige deler av Finland opp til og inklusive Karelen. Det er klatremus (Myodes glareeolus) (https://no.wikipedia.org/wiki/Klatremus) som er hovedverten for viruset.

Viruset er nå for første gang påvist også i England på to ulike lokaliteter: Thetford Forest og et område ved Hampshire-Dorset grensen.

Det finnes en human vaksine, Ticovac, som beskytter mot TBE. Denne må man ta 3 doser (tar minst 8 mnd. fra 1.-3 dose) av for å oppnå fullstendig beskyttelse. Beskyttelsen varer in minst 3 år etter fullført vaksineringsregime.


Les mer »Oct
19
Desinfeksjon av fugleutstyr ved dyresamlinger o.l.
Opprettet av veterinær Evert Jor den 19 October 2019 08:18 AM

Desinfeksjon omfatter behandling av lokaler, overflater og utstyr for å fjerne eller uskadeliggjøre sykdomsframkallende organismer i miljøet. 

Desinfeksjon er viktig slik at smitterisiko for dyr og mennesker elimineres. Metoder for desinfeksjon omfatter varmebehandling, kjemisk desinfeksjon, stråledesinfeksjon og filtrering av luft og vann. Valg av desinfeksjonsmetode må avgjøres i hver enkelt situasjon.  

Populære og effektive desinfeksjonsmidler for fugleoppdrett er bl.a. Klorin og Virkon S. Klorin bør brukes med forsiktighet i lokaler med fugler da det irriterer luftveiene. Det er imidlertid høyeffektivt mot virus som PBFDV og APV. Virkon S er like effektivt og kan brukes i lokaler med dyr tilstede.

Tørrsterilisering av redekasser ved 150 grader i to timer utrydder også de nevnte to virus og bør vurderes i oppdrettsanlegg med PBFDV og APV for å redusere smittepresset i kassene.

I situasjoner der man deler utstyr, som ved utstillinger, bør arrangøren ha et opplegg for desinfeksjon av utstyr før og etter utstillingen. Det er som regel nok med noen sprayflasker med Virkon S-løsning med beskjed om å spraye burene etter vask når utstillingen er slutt.

Les mer hos Veterinærinstituttet: https://www.vetinst.no/fagomrader/desinfeksjon


Les mer »Oct
8
Papegøyesyke hos mennesker er underdiagnostisert - oppdatert!
Opprettet av veterinær Evert Jor den 08 October 2019 11:31 PM

Bakterien Chlamydophila psittaci kan gi alvorlig luftveisinfeksjon og død hos mennesker. I USA er det påvist smitte til fjørfeslakteriarbeidere og det er et pågående utbrudd (assosiert med slakting av kylling). En svensk studie tyder på at human papegøyesyke (kalt ornithose) påvises i for få tilfeller (underdiagnostiseres). Av 96% påviste tilfeller tilfaller disse kun 5 laboratorier der de rutinemessig undersøker luftveisprøver for forekonst av bakterien Chlamydophila psittaci (papegøyesyke) i Sverige. Status i Norge er sannsynligvis sammenlignbar.

NORAQ tilbyr nå undersøkelse for papegøyesyke kostnadsfritt ved mistanke hos fugler. Vi tilbyr også faglig korrekt oppfølging i etterkant av en eventuell påvisning.

Dette omfatter også behandling og samhandling med lokalt Mattilsyn. Medikamentkostnad dekkes av dyreeier. Veterinær må avtale med Mattilsynet hva de dekker mtp. oppfølging - øvrig må dekkes av dyreeier. Samhandling mellom dyreeiere, veterinærer og dyrehelsemyndigheter MÅ bli bedre.

*** Les mer hos det svenske legetidsskriftet: http://lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Fallbeskrivning/2018/11/Ornitos-ar-sannolikt-underdiagnostiserad-i-Sverige/

 

***Ekstern lenke.


Les mer »Oct
5
Landsutstilling for tropefugler i Drammen 19.-20. oktober 2019
Opprettet av veterinær Evert Jor den 05 October 2019 06:44 AM

Landsutstillingen for tropefugler avholdes i Drammen 2019. Den finner sted helgen 18/10 (innlevering av fugler), 19.-20. oktober (utstilling). Sted: Drammen Travhall. Se: https://www.google.com/maps/place/Drammen+Travbane/@59.7565683,10.1112299,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x464123bccefaaaab:0x1d06b0449665d699!8m2!3d59.7565683!4d10.1134186

Åpningstider for besøkende: Lørdag 12-18, søndag 10-16. Se: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1606791836123177&set=gm.2782752688419225&type=3&theater&ifg=1

Vil du bidra med hjelp til opp- og nedrigging av bur/utstyr så setter utstillingskomiteen veldig stor pris på dette. Kontakt: Tom Brekka t. 926 32 688 og Gro Eli Dyrendahl Lervik t. 932 42 739.

 


Les mer »May
16
Unngå fuglereder og fuglekasser i nærheten av egne volierer
Opprettet av veterinær Evert Jor den 16 May 2019 06:08 AM

For å unngå smitte fra villfugler med bl.a. blodmidd og fuglelopper anbefales det å ikke ha villfuglekasser/fuglereder nærmere enn 100 meter fra egne volierer. Det anbefales videre å ha dobbelt netting med ca. 10 cm avstand, samt tett tak over volierene. Nettingen må være så finmasket at småfugler ikke finner veien inn (minknetting, 0,8x0,8 cm).

Blodmidd overlever inntil 6 måneder i et fugetomt lokale eller på utstyr som redekasser og utstillingskasser.


Les mer »