Live Chat hos NORAQ
RSS Feed
Nyheter
Jul
4
Aviært Bornavirus (PDD) sannsynligvis utbredt i norsk fuglehold
Opprettet av NORAQ veterinær Evert Jor den 04 July 2020 05:29 AM

NORAQ har tidligere påvist aviært bornavirus hos arapapegøye i Norge i samarbeid med Veterinærinstituttet i Oslo.

Dette er flere år siden og var basert på obduksjonsfunn hos NORAQ v/forsker/veterinær Evert Jor, samt histopatologiske funn gjort av Veterinærinstituttet v/Veterinær, patolog, forsker, Høyrisikoagens og patologi Mette Valheim.

En tysk studie (som er under publisering) viser at viruset er svært utbredt (20% av fuglene som ble testet) i Europa. Studien gir en anbefaling om et kombinert testingsregime med PCR og serologi for å unngå innslepp av smitte. Kostnaden for testing er mellom 1000-2000 kroner per fugl (lavt estimat, veterinærkostnader kommer i tillegg). Testing er avgjørende for å unngå smitteinnslepp i bl.a. nye oppdrettsanlegg.

Det er en meget relevant problemstilling at viruset også forekommer hos mindre psittacider/papegøyefugler - som nymfeparakitter (Nymphicus hollandicus).

Mvh Evert Jor, veterinær hos NORAQ.


Les mer »May
16

Få har sendt inn prøver frå sjuke fuglar. Dette er ein sjukdom som kan ta livet av mange fuglar over relativt kort tid. Me hadde ynskja fleire prøver frå fuglar med uspesifikke sjukdomsteikn seier veterinær Evert Jor ved NORAQ - som tilbyr molekylærbiologisk deteksjon gratis i desse dagar.

Tilbodet er utvida inntil vidare - ta kontakt på telefon 45 66 19 11.


Les mer »Apr
7
PBFDV virus hos undulater - rekombinasjon opptrer hyppig
Opprettet av NORAQ veterinær Evert Jor den 07 April 2020 08:50 PM

DNA-sekvenseringsdata fra NORAQ viser at en enkelt undulat med Fransk felling (PBFDV) kan være smittet av to ulike virus-stammer samtidig.

Dataene stammer fra NUK-studien (Norsk Undulat Klubb) som ble utført på slutten av 1990-tallet og på begynnelsen av 2000-tallet.

Når en fugl er smittet med to PBFDV-stammer samtidig kan rekombinasjon av virus forekomme. Det betyr at to virus, i popularisert forstand, kan ha "sex" med hverandre og utbytte arveegenskaper med hverandre og gi opphav til nye virus med unike egenskaper.

Dette er sannsynligvis noe som forekommer ganske ofte for PBFDV i naturen, uttaler veterinær og forsker Evert Jor hos NORAQ - som stod bak studien.


Les mer »Mar
19

Vi foreskriver ikke medikamenter før dyrene/dyret er undersøkt eller det er sendt inn prøver som er undersøkt. I unntaksvise tilfeller via telefon.


Les mer »Mar
16
Veterinærtjenester utføres som normalt hos AVIDIX
Opprettet av NORAQ veterinær Evert Jor den 16 March 2020 10:56 PM

COVID-19 påvirker mange av oss, men siden AVIDIX primært omfatter veterinærtjenester via fjernaksess via AVIDIX-portalen vår på www.avidix.eu så holder vi åpent som normalt. Vi er også tilgjengelige på mobil 45661911 ved behov for flokktjenester som diagnostikk av sykdommer eller andre helsetjenester.

Mvh Evert Jor, veterinær


Les mer »Mar
5
Overraskende funn om PBFD virus i Thailand
Opprettet av NORAQ veterinær Evert Jor den 05 March 2020 06:32 AM

I en nylig publisert studie bekreftes mistanken om at PBFD virus i hovedsak er en stille infeksjon.

Testing med PCR i Thailand viste at 64,5% av prøvene fra asymptomatiske papegøyer var positive for PBFDV, mens 8,1% var positive for APV.

Dette indikerer at begge virusinfeksjonene sirkulerer hos tilsynelatende "friske" papegøyefugler.

Begge infeksjonene er kjent for å gi "dead in shell" dvs. økt dødelighet før klekking. De gir også immunsuppresjon hos ungene som klekker.

 

Analysedata hos/fra NORAQ/AVIDIX, i Norge, støtter de Thailandske funnene.


Les mer »