RSS Feed
Nyheter
Apr
15
Opprettet av veterinær Evert Jor den 15 April 2019 03:57 AM

En studie publisert i 2009 understøtter samtlige data i vår samarbeidsstudie fra NUK (Norsk undulat Klubb) fra 1999.

I et nøyaktig smitteforsøk viser australske forskere noe av dynamikken fuglene gjennomgår etter at de utsettes for PBFD virus-smitte.

Studien viser det samme som vi har liggende ute av informasjon på denne nettsiden på:

https://www.noraq.com/noraq/index.php?route=extension/d_blog_module/category&category_id=12

Studien tilsier at det tar ca. 2-3 måneder før smittede fugler utvikler immunitet. Dette er svært viktig å være klar over i avlssammenheng.

---> Hele den vitenskapelige studien fra Australia er beskrevet her (klikk på HTML- eller PDF-linken for hele artikkelen): 

https://www.microbiologyresearch.org/docserver/fulltext/jgv/90/3/640.pdf?expires=1555267610&id=id&accname=guest&checksum=242DEB9ED0755B2B7462E65B119F045F


Kommentarer (0)