RSS Feed
Nyheter
May
16
Opprettet av veterinær Evert Jor den 16 May 2019 06:08 AM

For å unngå smitte fra villfugler med bl.a. blodmidd og fuglelopper anbefales det å ikke ha villfuglekasser/fuglereder nærmere enn 100 meter fra egne volierer. Det anbefales videre å ha dobbelt netting med ca. 10 cm avstand, samt tett tak over volierene. Nettingen må være så finmasket at småfugler ikke finner veien inn (minknetting, 0,8x0,8 cm).

Blodmidd overlever inntil 6 måneder i et fugetomt lokale eller på utstyr som redekasser og utstillingskasser.


Kommentarer (0)