RSS Feed
Nyheter
Oct
8
Opprettet av veterinær Evert Jor den 08 October 2019 11:31 PM

Bakterien Chlamydophila psittaci kan gi alvorlig luftveisinfeksjon og død hos mennesker. I USA er det påvist smitte til fjørfeslakteriarbeidere og det er et pågående utbrudd (assosiert med slakting av kylling). En svensk studie tyder på at human papegøyesyke (kalt ornithose) påvises i for få tilfeller (underdiagnostiseres). Av 96% påviste tilfeller tilfaller disse kun 5 laboratorier der de rutinemessig undersøker luftveisprøver for forekonst av bakterien Chlamydophila psittaci (papegøyesyke) i Sverige. Status i Norge er sannsynligvis sammenlignbar.

NORAQ tilbyr nå undersøkelse for papegøyesyke kostnadsfritt ved mistanke hos fugler. Vi tilbyr også faglig korrekt oppfølging i etterkant av en eventuell påvisning.

Dette omfatter også behandling og samhandling med lokalt Mattilsyn. Medikamentkostnad dekkes av dyreeier. Veterinær må avtale med Mattilsynet hva de dekker mtp. oppfølging - øvrig må dekkes av dyreeier. Samhandling mellom dyreeiere, veterinærer og dyrehelsemyndigheter MÅ bli bedre.

*** Les mer hos det svenske legetidsskriftet: http://lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Fallbeskrivning/2018/11/Ornitos-ar-sannolikt-underdiagnostiserad-i-Sverige/

 

***Ekstern lenke.


Kommentarer (0)