RSS Feed
Nyheter
Oct
19
Opprettet av veterinær Evert Jor den 19 October 2019 08:18 AM

Desinfeksjon omfatter behandling av lokaler, overflater og utstyr for å fjerne eller uskadeliggjøre sykdomsframkallende organismer i miljøet. 

Desinfeksjon er viktig slik at smitterisiko for dyr og mennesker elimineres. Metoder for desinfeksjon omfatter varmebehandling, kjemisk desinfeksjon, stråledesinfeksjon og filtrering av luft og vann. Valg av desinfeksjonsmetode må avgjøres i hver enkelt situasjon.  

Populære og effektive desinfeksjonsmidler for fugleoppdrett er bl.a. Klorin og Virkon S. Klorin bør brukes med forsiktighet i lokaler med fugler da det irriterer luftveiene. Det er imidlertid høyeffektivt mot virus som PBFDV og APV. Virkon S er like effektivt og kan brukes i lokaler med dyr tilstede.

Tørrsterilisering av redekasser ved 150 grader i to timer utrydder også de nevnte to virus og bør vurderes i oppdrettsanlegg med PBFDV og APV for å redusere smittepresset i kassene.

I situasjoner der man deler utstyr, som ved utstillinger, bør arrangøren ha et opplegg for desinfeksjon av utstyr før og etter utstillingen. Det er som regel nok med noen sprayflasker med Virkon S-løsning med beskjed om å spraye burene etter vask når utstillingen er slutt.

Les mer hos Veterinærinstituttet: https://www.vetinst.no/fagomrader/desinfeksjon


Kommentarer (0)