Live Chat hos NORAQ
RSS Feed
Nyheter
Mar
5
Opprettet av NORAQ veterinær Evert Jor den 05 March 2020 06:32 AM

I en nylig publisert studie bekreftes mistanken om at PBFD virus i hovedsak er en stille infeksjon.

Testing med PCR i Thailand viste at 64,5% av prøvene fra asymptomatiske papegøyer var positive for PBFDV, mens 8,1% var positive for APV.

Dette indikerer at begge virusinfeksjonene sirkulerer hos tilsynelatende "friske" papegøyefugler.

Begge infeksjonene er kjent for å gi "dead in shell" dvs. økt dødelighet før klekking. De gir også immunsuppresjon hos ungene som klekker.

 

Analysedata hos/fra NORAQ/AVIDIX, i Norge, støtter de Thailandske funnene.


Kommentarer (0)