RSS Feed
Nyheter
Mar
20
Opprettet av NORAQ veterinær Evert Jor den 20 March 2020 08:43 PM

Det rapporteres om smitte til bakgårdsflokker av høypatogent influensavirus H5N8 i en rekke Europeiske land - sist i Tyskland.

Vi minner om at trekkfuglene nå kommer tilbake og kan utgjøre en smitterisiko for fuglehold der fuglene har tilgang til uteareal uten tak.

Veterinærinstituttet har vurdert risikoen for smitte som lav, men de minner om følgende:

Det er viktig å opprettholde gode biosikkerhetsrutiner i og rundt fugleanlegg, samt å hindre kontakt mellom viltlevende fugler og kommersielt fjørfe. Likeledes er det svært viktig med en effektiv smittebarriere ved inngang til dyrerom. Dette inkluderer skift av skotøy, bruk av overtrekksdress samt grundig håndvask.


Kommentarer (0)