RSS Feed
Nyheter
Jul
4
Opprettet av NORAQ veterinær Evert Jor den 04 July 2020 05:29 AM

NORAQ har tidligere påvist aviært bornavirus hos arapapegøye i Norge i samarbeid med Veterinærinstituttet i Oslo.

Dette er flere år siden og var basert på obduksjonsfunn hos NORAQ v/forsker/veterinær Evert Jor, samt histopatologiske funn gjort av Veterinærinstituttet v/Veterinær, patolog, forsker, Høyrisikoagens og patologi Mette Valheim.

En tysk studie (som er under publisering) viser at viruset er svært utbredt (20% av fuglene som ble testet) i Europa. Studien gir en anbefaling om et kombinert testingsregime med PCR og serologi for å unngå innslepp av smitte. Kostnaden for testing er mellom 1000-2000 kroner per fugl (lavt estimat, veterinærkostnader kommer i tillegg). Testing er avgjørende for å unngå smitteinnslepp i bl.a. nye oppdrettsanlegg.

Det er en meget relevant problemstilling at viruset også forekommer hos mindre psittacider/papegøyefugler - som nymfeparakitter (Nymphicus hollandicus).

Mvh Evert Jor, veterinær hos NORAQ.


Kommentarer (0)