Live Chat hos NORAQ
RSS Feed
Nyheter
Nov
11
Opprettet av NORAQ veterinær Evert Jor den 11 November 2021 09:26 PM

Det er blitt påvist fugleinfluensa i en besetning med verpehøns i Klepp i Rogaland. Dette er første gang fugleinfluensa er påvist i kommersielt fjørfehold i Norge.

Mattilsynet opplyser at risiko for smitte til mennesker vurderes som svært lav, men at det er en veldig alvorlig situasjon for fjærfeproduksjonen i Rogaland, og potensielt for resten av landet.

Fugleinfluensa fører som regel til alvorlig sykdom og død hos smittede fugler. Sykdommen er svært smittsom mellom fugler.

– Alle dyr i det smittede fjørfeholdet er avlivet, og det blir pålagt restriksjoner for fjørfehold i et større område rundt besetningen for å hindre videre smittespredning, sier Ingunn Midttun Godal, administrerende direktør i Mattilsynet.

Mattilsynet opplyser at de nå vil innføre en rekke tiltak for å hindre videre smittespredning. Det vil blant annet bli innført portforbud i deler av Rogaland.

Vi minner om å unngå kontakt mellom tamfugler og villfugler. Fór- og vanntilgang bør skje innendørs, og tamfugler bær holdes under tak.

Soneforskrift fra Mattilsynet:

https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/fugleinfluensa/Utbrudd_av_fugleinfluensa_2020_2021/soneforskrift_i_forbindelse_med_paavisning_av_hoypatogen_fugleinfluensa_i_rogaland.44792?fbclid=IwAR3lUBh8_CGxdKfPDcN2k5X6IAHDuVGFJGoB3YDYGMoMJf8Tdo1J04i8Qys


Kommentarer (0)